english

english
 >  >   > 

,    

, , ** , ,  -, -  0.6/ 1 NYY-J, NYY-O  0,6/1 kV, CYKY 0.6/1 kV
, ,  **,  ,   -, -  0,6/ 1 NAYY-J, NAYY-O  0,6 / 1 kV
-,  -    660 NYIFY-J, NYIFY-O
-  660, 1000 NYIFY-J, NYIFY-O 
** , ,    0,66 NYM-O, NYM-J
**,  ,   -, - 0,6/1 1 YBY-O, YBY-J or Cu/ PVC/ STA/ PVC   0,6/1 kV
** , , , - 0,6/1    1 AYBY-O, AYBY-J or AL/PVC/STA/PVC  0,6/1 kV
- LS  1

LS 6
Cu/ LSOH / STA / LSOH  0,6/1 kV

Cu/ LSOH / STA / LSOH   3.6/ 6 kV
LS  1

LS 6
AL / LSOH/ STA/ LSOH   0.6/1 kV

AL / LSOH/ STA/ LSOH  3.6/ 6  kV
36
AL / PVC / STA / PVC 1.8/3 kV

AL / PVC / STA / PVC 3.6/6  kV
 3

  6

  6
Cu/ PVC /STA/ PVC   3kV

Cu/ PVC /STA/ PVC   3,6/ 6 kV
**, -LS NYCY, NYCWY
**,- LS NAYCY, NAYCWY
**, - LS N2XCY, N2XCWY
**, - LS NA2XCY, NA2XCWY
   1

     1
N2XY    -   0.6/1kV

NA2XY   - 0.6 /1kV
() LS    1

() LS    1
N2XH     0.6/ 1kV

NA2XH    0.6/ 1kV
    1

() LS   1
Cu / XLPE  / PVC /  STA/  PVC   0.6/ 1kV

Cu / XLPE / LSON / STA / LSON    0.6/1kV
   1

() LS   1
AL/ XLPE/ PVC/ STA/ PVC   0.6/1kV

AL / XLPE / LSON / STA / LSON  0.6/ 1kV


    1N2XB2Y

NA2XB2Y                0.6/ 1kV

N2XB2Y

NA2XB2Y
  - 6 ,    - 6, 10, 20, 35

  - 6 , -   6, 10, 20 , 35
N2XS2Y                3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV              

NA2XS2Y             3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV              
  - 6, 10, 20,35,64/110 , 6, 10, 20, 35

- 6,10, 20,35,64/110 , - 6, 10, 20, 35
N2XS(F)2Y            3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110 kV 

NA2XS(F)2Y          3,6/6 kV ÷ 18/30/36 ; 64/110 kV            
2- 6, 10, 20,35,64/110 , 2 - 6, 10, 20, 35

2 - 6, 10, 20,35,64/110 , 2 - 6, 10, 20,35
N2XS(FL)2Y            3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110 kV 

NA2XS(FL)2Y          3,6/6 kV ÷ 18/30/36; 64/110 kV           
- 6, 10, 20, 35, 64/110

  - 6, 10, 20, 35,64/110
N2XSY                      3,6/6kV÷ 18/30/36; 64/110 kV

NA2XSY                  3,6/6kV÷ 18/30/36; 64/110 kV 
          
() LS   6-35 ,   () LS   6-35

() LS  6- 35 ,  () LS 6-35
N2XSH                   3,6/6kV÷ 18/30/36 kV

NA2XSH                3,6/6kV÷ 18/30/36 kV
,             6-35

,        6-35
Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PE               3,6/6kV÷ 18/30/36 kV

AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PE              3,6/6kV÷ 18/30/36 kV
6-35

() LS , () LS    6-35

6-35

() LS, () LS    6-35                 

 
Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PVC            3,6/6kV÷ 18/30/36 kV

Cu/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/LSOH         3,6/6kV÷ 18/30/36 kV

AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/PVC           3,6/6kV÷ 18/30/36 kV

AL/ SC/ XLPE/ SC/ CuT/ STA/LSOH        3,6/6kV÷ 18/30/36 kV
**, , , Li YY, YSLY, YZ -500
** , LiYCY
**,  ,   LS

**,  ,  -LS
Similar NYM-J, NYM-O

(N)YM(St)


(N)YM(St))

(N)YM(St))
 
, -,  ** , , ,, H07RN
2 NSHTÖU
NSGAFÖU
H01N2-D
, - HVTDU
, H05RN-F


A-2Y (L)2Y

A-02YS (L)2Y


A-2YF (L)2Y

- 02YSF (L)2Y
A-2Y (L)2Y


-2Y (L)2YB2Y

A- 02YS (L)2YB2Y


- 2YF(L)2YB2Y

A-02YSF(L)2YB2Y


Y-2Y(L)Y

Y-2Y(L)Y IEC 60332-3 category
,

A PMZ

A- PMZBC
YV
, UTP
F / UTP
1 H07V-U H07V-R
3

4
H07V-K,H07V3-K 

H07V-K,H07V3-K
, LiY
6-

6-
ESUY

ESUY
AAC
ACSR
1

2

3

4
AMKA

AXKA, NFA2X

SAX

ABC
,  ** H05VV-F
H05VV5-F


H05RR-F

H05RR-F


H05RN-F

H05RN-F


H05VVH2-F

H05VVH2-F


H03VH-F

H03VH-F


H07V2-K

OLFLEX tr UCK 170 or  OLFLEX  tr  UCK  SPIREX
FLRY
*-  
** -    .

+7 (812) 748-24-8429.12.2016
2017 !


28.12.2016
! , 1 2017 - ʻ.


22.12.2016
! !